Tomografia 3D

Jest to w chwili obecnej najdokładniejsze stomatologiczne badanie radiologiczne wykonywane w warunkach ambulatoryjnych. W badaniu otrzymujemy trójwymiarowy obraz struktur szczęk i zębów, co pozwala na bardzo dokładną ocenę ewentualnych zmian lub zaplanowanie zabiegu. Pozwala to zwiększyć do maksimum bezpieczeństwo  i dokładność zabiegu. Tomografia 3D znajduje zastosowanie w implantologii, ale również przy planowaniu większości zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

 

Zdjęcie pantomograficzne (ortopantomogram, panorama)

Jest to zdjęcie rentgenowskie obrazujące jednocześnie oba łuki zębowe. Zdjęcie pantomograficzne jest zdjęciem przeglądowym pozwalającym wykryć wiele nieprawidłowości szczęk i zębów na jednym ujęciu, często jednak konieczne jest wykorzystanie dokładniejszych narzędzi, takich jak zdjęcia zębowe lub tomografia 3D.